Nowe stawki opłat
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zarząd Spółdzielni informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 19 bm uchwaliła nowe stawki opłat na:
- eksploatację w wysokości 1,85zł/m2 - uchwała nr 06/09/19
- fundusz remontowy w wysokości 1,55zł/m2 - uchwała nr 07/09/19
Powyższe stawki opłat obowiązują od dnia 01-01-2020r.
Podwyżka stawek uwzględnia czynniki niezależne od Spółdzielni a mianowicie wzrost cen za dostarczane media, usługi i materiały w okresie od 01-06-2017r.
Nowe naliczenie opłat uwzględniające w/w stawki otrzymają Państwo wraz z rozliczeniem wody za II półrocze do 15 stycznia 2020r.